top of page

Projecte educatiu


L’única finalitat del procés educatiu és l’assoliment del benestar de la persona i de la realització de les seves necessitats físiques i mentals.

Ludosfera es basa en la necessitat natural dels nens i nenes d’experimentar físicament i espontània d’acord amb els seus temps d’aprenentatge i de les seves necessitats individuals.
Els nostres objectius son oferir a les vostres filles i fills respostes a la seva necessitat de continus estímuls i ajudar-los a assolir la seguretat i estabilitat necessària per al seu desenvolupament.
Que observin, juguin i ’experimentin el seu entorn immediat amb una actitud de curiositat i respecte.
Que durant tota aquest procés se sentin acompanyats per les seves educadores, participant del seu procés de desenvolupament i respectant les diferències individuals.

Projecte educatiu: About Us
bottom of page